Ministry of Foreign Affairs Bulgaria – 150th Anniversary Celebration of Professor Ivan Shishmanov

Embassy of the Republic of Bulgaria - December 20th, 2012; The Embassy reports here on the celebratory event held at the Institute of Cultural Diplomacy, looking at the life of Scientist, Politician, Diplomat & Pan-European Visionary, Ivan Shishmanov.
  December 20th, 2012

Celebrating the 150th Anniversary of Professor Ivan Shishmanov, Scientist, Politician, Diplomat & Pan-European Visionary

На 26 ноември 2012 г. в Берлин бе отбелязана 150 годишнината от рождението на големия български учен, общественик, дипломат и един от инициаторите на паневропейското движение проф. Иван Шишманов. Тържеството, под надслов „Проф. д-р Иван Шишманов – паневропейският българин, Паневропа или Съюз на европейците”, бе организирано от Посолството на Република България в сътрудничество с Германо-Българския форум, Дружеството за Югоизточна Европа, Съюз Паневропа Берлин-Бранденбург, Института за културна дипломация и семинара по Славистика към Фрайбургския университет.

Програмата включваше прожекция на документалния филм на Бойко Василев, посветен на живота и делото на проф. Иван Шишманов, подиумна дискусия, както и откриване на изложбата на доц. Румяна Конева „България в Европа”, създадена с подкрепата на Държавния културен институт при МВнР.

Участниците и гостите на тържеството -представители на академичната общност, германски политици, депутати от Бундестага и от Народното събрание на Р България, дипломати от посолствата на европейските страни в Берлин, представители на гражданското общество, български и германскижурналисти -бяха приветствани с добре дошли от домакина на вечерта г-н Марк Донфрид, основател и директор на Института по културна дипломация в Берлин. Той изрази голямото си задоволство от възможността неговият Институт да бъде партньор на българското Посолство в организацията на този форум, за чийто културен и политически смисъл той даде висока оценка.

В словото си посланик Ради Найденов изтъкна значението на личността и културно-историческото наследство на проф. Иван Шишманов.

Приветствие към участниците поднесе и председателят на Съюз Паневропа Берлин-Бранденбург, г-н Йеско фон Самсон.

В подиумната дискусия взеха участие д-р Гернот Ерлер, председател на Германо-Българския форум и депутат в Германския Бундестаг, проф. д-р Елизабет Шоре, ръководител на семинара по Славистика във Фрайбургския университет, д-р Бойко Василев, журналист в БНТ и доц. д-р Румяна Конева от БАН. Под вещата модерация на водещия, проф. д-р Екарт Щратеншулте, директор на Европейска академия, Берлин, дискутантите размениха мнения по широк кръг въпроси: за специфичния научен и културен принос на проф. Иван Шишманов, за неговата роля в културния и политически живот на България в началото на миналия век, за значението на неговото дело днес в европейски мащаб; за съотношението между националната и европейската идентичност, в миналото и сега.

В края на преминалата при висок интерес на публиката дискусия, участниците в нея отправиха свои кратки послания: проф. Шоре пожела на младите българи, които получават висшето си образование извън България да се завърнат в страната си и също както Иван Шишманов да използват знанията си за благото на своята страна; д-р Гернот Ерлер вижда в примера на Шишманов свидетелство за европейския принос на България и довод за това, България да бъде приемана като равностоен партньор в ЕС; Бойко Василев направи акцент върху трудната роля на посредника, но и върху неговата високо духовна и културна мисия, както в миналото, така и в нашето съвремие.

Проф. Щратеншулте благодари на участниците и изрази убеждението си, че знанието за личността и делото на проф. Иван Шишманов могат да имат оздравителен ефект за преодоляване на процеса на дегенериране на европейската идея, в чиято основа би трябвало да бъде духовното единение, а не свеждането й единствено до дискусии по материалните финансови и икономически проблеми, както например за кризата на еврото.

Тържеството завърши с малък прием, даван от посланика на Република България, г-н Ради Найденов.